Archive for 2009 lapkričio

Uždavinys apie alų ;)

lapkričio 21, 2009

Penki nepriklausomi ekspertai balais vertino 3 rūšių alų. Ar visų rūšių alus vienodai geras? Laikome, kad \alpha=0,05

Ekspertas Alaus rūšis
A B C
Pirmasis 10 (1) 7 (3) 8 (2)
Antrasis 5 (4) 2 (1) 4 (5)
Trečiasis 6 (3) 9 (1) 6 (4)
Ketvirtasis 3 (5) 4 (4) 7 (3)
Penktasis 9 (2) 8 (2) 10 (1)

Apskaičiuojame

\widetilde{R}_1=6, \widetilde{R}_2=6, \widetilde{R}_3=7, \widetilde{R}_4=12, \widetilde{R}_5=5 \Rightarrow \frac{\sum_{j=1}^{5}\widetilde{R}_j}{5}=7,2

\widetilde{S}=(6-7,2)^2+(6-7,2)^2+(7-7,2)^2+(12-7,2)^2+(5-7,2)^2=31,84

Skaičiuojame W:

W=\frac{12\cdot 31,84}{3^2(5^3-5)}\approx 0,354

Kadangi W arti nulio, galima spręsti, kad alaus rūšys nėra vienodai geros.

P.S. Manau, kad šitas uždavinys tik įrodo, kad Optima Linija alus nėra tiek pat geras kaip Guinness Beer 😉

Reklama

Uždavinys pritaikant Frydmano kriterijų

lapkričio 21, 2009

Tarkime, kad mažmeninės prekybos firma nori pasirinkti spausdintuvų tiekėją. Ši firma gavo iš 3 tiekėjų informaciją apie 12 spausdintuvų kainas (Lt), kurios pateiktos lentelėje. Ar tiekėjų siūlomos spausdintuvų kainos skiriasi (\alpha=0,05)?

Spasdintuvas I tiekėjas II tiekėjas III tiekėjas
1 660 (2) 673 (1) 658 (3)
2 790 (1) 799 (2) 785 (3)
3 590 (2) 580 (3) 599 (1)
4 950 (2) 945 (3) 960 (1)
5 1290 (2) 1280 (3) 1295 (1)
6 1550 (1) 1500 (2) 1499 (3)
7 1980 (1) 1950 (3) 1970 (2)
8 2300 (2) 2295 (3) 2310 (1)
9 2500 (1) 2480 (3) 2490 (2)
10 2190 (3) 2199 (2) 2210 (1)
11 5590 (1) 5500 (3) 5550 (2)
12 6000 (2) 6100 (1) 6090 (3)

Matome, kad n=12, k=3. Randame R_1=20, R_2=29, R_3=21. Skaičiuojame

S=\frac{12}{nk(k+1)}\sum_{j=1}^{k}R_j^2-3n(k+1)=

=\frac{12}{12\cdot 3\cdot 4}(20^2+29^2+21^2)-3\cdot 12\cdot 4=3,83

\chi_{0,05}^2(2)=5,991

Kadangi 3,83<5,991, tai tiekėjų kainos skiriasi.

Tjuko HDS kriterijus

lapkričio 21, 2009

Ganėtinai statistiškai reikšmingo skirtumo (angl. HSD – Honestly Significant Difference) kriterijus grindžiamas vadinamąja stjudentizuoto atstumo Q statistika, kurios kvantiliams sudaromos specialios lentelės. Tarkime, kad visų imčių didumai vienodi: n_1=...=n_k=n. Norėdami palyginti i-tosios ir j-tosios imčių vidurkius, apskaičiuojame

Q(i,j)=\frac{\bar{x}_i-\bar{x}_j}{\sqrt{\frac{MSW}{n}}},

kur MSW=\frac{(n_1-1)S_1^2+...+(n_k-1)S_k^2}{n_1+...+n_k-k}

Vidurkiai \bar{x}_i ir \bar{x}_j statistiškai reikšmingai skiriasi, jeigu

\left | Q(i,j) \right |>Q_{\alpha}(nk-k, k);

čia \alpha yra pasirinktas reikšmingumo lygmuo (jis sutampa su eksperimento reikšmingumo lygmeniu), o Q_{\alpha}(nk-k, k) –  Q statistikos \alpha lygmens kritinė reikšmė.

Neretai Tjuko kriterijus užrašomas analogiškai Bonferonio kriterijui.

Vidurkiai \bar{x}_i ir \bar{x}_j statistiškai reikšmingai skiriasi, jei

\left | \bar{x}_i-\bar{x}_j \right |>TSD;

čia TSD=\sqrt{\frac{MSW}{n}}Q_{\alpha}(nk-k,k).

Pavyzdys.

Trims klausytojų grupėms tas pats pranešėjas skaitė tą pačią paskaitą. Kiekvienai grupei jis buvo pristatytas skirtingai: pirmajai grupei – doktorantas, antrajai grupei – docentas, trečiajai grupei – Harvardo profesorius. Po paskaitos kiekvienas klausytojas įvertino paskaitą balu nuo 0 iki 100. Patikrinti, ar pranešėjo pristatymas turėjo įtakos paskaitos įvertinimui.

1 grupė 60 65 63 70 76 68 59 64 62 69 75 67
2 grupė 72 76 74 75 70 83 71 75 73 74 69 82
3 grupė 86 76 83 77 72 86 85 75 82 76 71 85

Lentelėje viršuje pateikti vertinimai.  Klausytojų vertinimų ANOVA rezultatai:

Kvadratų suma Laisvės  laipsniai Dispersijos  įverčiai Statistika
Grupių 1032 2 516 19,59
Vidinė 869 33 26,33
Visa 1901 35

Tarkime, kad \alpha=0,05. Iš ANOVA lentelės nustatome, kad yra statistiškai reikšmingi besiskiriančių vidurkių. Iš tikrųjų: F=19,59>3,2=F_{0,05}(2,33). Be to, n=12, k=3, MSW=26,33.

Apskaičiuojame \bar{x}_1=79,5, \bar{x}_2=74,5, \bar{x}_3=66,5, Q(2,3)=5,40, Q(1,3)=8,77, Q(1,2)=3,37. Randame Q_{0,05}(33,\:3) . Dabar jau nebesunku pastebėti, kad trečiosios grupės vertinimai statistiškai reikšmingai skiriasi nuo kitų dviejų grupių, o pirmosios ir antrosios grupės vidurkis statistiškai nereikšmingas. Galime daryti išvadą, kad pristatymas turėjo reikšmės vertinimams.

Pastaba.

Tjuko kriterijus pakeičia Bonferonio kriterijų, kai imčių yra daug. Šis kriterijus labiausiai linkęs priimti nulinę hipotezę.

Kvadratų suma Laisvės laipsniai Dispersijos įverčiai Statistika
Grupių 1032 2 516 19,59
Vidinė 869 33 26,33
Visa 1901 35

Bonferonio kriterijus

lapkričio 20, 2009

Jeigu 0\leq{\alpha}<1, C>0, tai 1-1(1-\alpha)^2\leq{C\alpha}. Todėl eksperimento reikšmingumo lygmuo \alpha_E (t.y. tikimybė lyginant visas įmanomas poras nors kartą neteisingai nustatyti statistiškai reikšmingą dvejų imčių vidurkių skirtumą) neviršija \frac{k(k-1)\alpha}{2}; čia k yra imčių skaičius , o \alpha – reikšmingumo lygmuo lyginant vieną porą imčių. Bonferonio kriterijus bus toks:

pasirenkamas eksperimento reikšmingumo lygmuo \alpha_E ir visos  imčių poros lyginamos taikant Stjudento kriterijų, esant reikšmingumo lygmeniui \alpha=\frac{\alpha_E}{C} ; čia C=\frac{k(k-1)}{2}. Dar galima apskaičiuoti šia formule:

BSD_{ij}=t_{\frac{\alpha}{2}}(N-k)\sqrt{MSW(\frac{1}{n_{i}}+\frac{1}{n_j})}

čia N=n_1+...+n_k, k – bendras imčių skaičius, \alpha=\frac{2\alpha_E}{k(k-1)} ,\alpha_E -Stjudento skirstinio su N-k laisvės laipnsių \frac{\alpha}{2} lygmens kritinė reikšmė, MSW – imties dispersijos įvertis.

Vidurkiai \bar{x_i} ir \bar{x_j} statistiškai reikšmingai skiriasi, jei \left | \bar{x_i}-\bar{x_j} \right |>BSD_{ij}

Jei visų imčių didumai vienodi, tai BSD_{ij}=BSD, t.y. visiems lyginimams naudojame tą patį dydį.

Pavyzdys:

Sakykim, turime \bar{x_1}=736, \bar{x_2}=669,9, \bar{x_3}=754,7.

Be to, N=30, MSW=393,22, k=3.

Tada pasirenkame \alpha_E=0,05.

Tuomet \alpha=\frac{0,05\cdot{2}\cdot{2}}{3}=0,0166,

BSD=t_{0,0166}(27)\sqrt{\frac{2\{sdot{393,22}}{10}}=19,5.

Tada \left | \bar{x_1}-\bar{x_2} \right |=66,1>BSD, \left | \bar{x_2}-\bar{x_3} \right |=83>BSD,

\left | \bar{x_1}-\bar{x_3} \right |=17,7<BSD.

Taigi, antrasis vidurkis statistiškai reikšmingai skiriasi nuo kitų dviejų vidurkių, bet pirmojo ir trečiojo vidurkiai statistiškai nereikšmingai skiriasi.

Pastaba.

Jei turime daug imčių, tai Bonferonio kriterijus tampa nebeefektyvus, nes labai mažėja \alpha. Beveik niekada nefiksuojamas statistiškai reikšmingas vidurkių skirtumas, nors tikrieji populiacijų vidurkiai ir skiriasi (t.y. išauga antrosios rūšies klaidos tikimybė). Todėl didelėms imtims šio kriterijaus netaikysime.

Vienfaktorinės disperinės analizės taikymas

lapkričio 20, 2009

ANOVA taikymo schema:

1. Duomenys. Turime k imčių (x_{11}, ..., x_{1n_1}), ..., (x_{k1}, ..., k_{kn_k}), gautų matuojant nepriklausomus normaliuosius atsitiktinius dydžius X_{1}\sim N(\mu _{1},\sigma ^2), ..., X_{k}\sim N(\mu _{k},\sigma ^2) pagal intervalų skalę. Nei vidurkių \mu_1, ..., \mu_k , nei dispersijos \sigma^2 nežinome.

2. Statistinė hipotezė.

\left\{\begin{matrix}H_0: \mu_1=...=\mu_k\\ H_1: bent\:du\:vidurkiai\: skiriasi\end{matrix}\right.

3. Kriterijaus statistika. Skaičiuojame:

F=\frac{MSB}{MSW},

kai MSB=\frac{n_1(\overline{X}_1-\overline{X})^2+...+n_k(\overline{X}_k-\overline{X})^2}{k-1}

ir    MSW=\frac{(n_1-1)S_1^2+...+(n_k-1)S_k^2}{n_1+...+n_k-k}

4. Sprendimo priėmimo taisyklė. Reikšmingumo lygmuo lygus \alpha. Hipotezė H_0 atmetama (bent du vidurkiai statistiškai reikšmingai skiriasi), jei F>F_{\alpha}(k-1,N-k) ; čia N=n_1+...+n_k, F_{\alpha}(k-1,N-k) yra Fišerio skirstinio su k-1 ir N-k laisvės laipsnių \alpha lygmens kritinė reikšmė. Hipotezę H_0 priimame, jei F\leq{F_{\alpha}(k-1,N-k)}

Pavyzdys.

Gamykloje yra keturių rūšių staklės. Žinoma, kiek mėnesių praėjo nuo kiekvienų staklių darbo pradžios iki pirmojo gedimo. Ar duomenys leidžia teigti, kad ne visų rūšių staklės genda vienodai greitai?

(\alpha=0,05).

Staklių rūšis A B C D
Laikas 36 35 35 36,5
iki 30,2 36 30,6 30,3
pirmojo 33,3 34,5 33,7 30
gedimo 35,1 33,9 37,1 33,6
(mėn) 33,9 36,5
n_i 5 4 4 5 N=18
T_i 167,5 139,4 136,4 166,9 T=610,2
\bar{x_i} 33,5 34,85 34,1 33,28 \bar{x}=33,85
\sum {x_i^2} 5631,35 4860,46 4673,46 5611,55 \sum{x_{ij}^2=}20776,82

Viršuje pateikti duomenys ir apskaičiuoti reikalingi dydžiai. Sudarome hipotezę:

\left\{\begin{matrix}H_0:\:vidutiniai\:laikai\:nesiskiria\\ H_1:\:vidutiniai\:laikai\:skiriasi\end{matrix}\right..

Dabar randame:

\frac{T_1^2}{5}+\frac{T_2^2}{4}+\frac{T_3^2}{4}+\frac{T_4^2}{5}=20691,7;

SSB=\sum{i=1}{k}{\frac{T_i^2}{n_i}}-\frac{T^2}{N}=20691,7-20685,78=5,92

SSW=20776,82-20691,7=85,12

SST=20776,82-20685,78=91,04, k-1=4-1=3, N-k=18-4=14

MSB=\frac{SSB}{k-1}=1,97,       MSW=\frac{SSW}{N-k}=6,08

Tada

F=\frac{MSB}{MSW}=0,32

Kadangi F=0,32<3,34=F_{0,05}(3,14), tai atmesti nulinės hipotezės negalima. Turimi duomenys leidžia teigti, kad visų rūšių staklių vidutiniai laikai iki pirmojo sugedimo statistiškai reikšmingai nesiskiria.

Pastaba.

Hipotezės priėmimą galime taikyti ir p -reikšmei.

Sakykime, kad turime tą pačią hipotezę, tada priėmimo taisyklę formuluotumėme taip: sakykime, kad reikšmingumo lygmuo yra lygus \alpha.Tada

H_0 atmetama, jei p<\alpha

H_0 priimama, jei p\geq{\alpha}

Struktūrinis ANOVA modelis

lapkričio 20, 2009

Tarkime, turime k nepriklausomų populiacijų. Priklausomas kintamasis, matuojamas i-tojoje populiacijoje, vadinamas populiacijos kintamuoju. Populiacijų kintamuosius pažymėkime X_1, X_2, ... , X_k. Iš kiekvienos populiacijos parenkama paprastoji atsitiktinė imtis: X_{i1}, X_{i2}, ... ,X_{in_{i}}; čia i=1, 2, ..., k – populiacijos numeris, o n_ii-tosios imties didumas.

Struktūrinis ANOVA modelis i – osios imties j – ajam stebėjimui X_{ij} užrašomas taip:

X_{ij}=\mu_{i}+e_{ij}=\mu +\tau_{i}+e_{ij}       (1);

čia \mu _{i}=EX_{i} yra i -osios populiacijos kintamojo vidurkis; e_{ij}– atsitiktinė paklaida, \mu– bendras visų populiacijų vidurkis; \tau_{i}=\mu_{i}-\mu yra i -osios populiacijos vidurkio ir bendrojo vidurkio skirtumas.

Šis dydis vadinamas i -tosios populiacijos efektu. Modelis nusako, kokią potencialią reikšmę gali įgyti i -osios imties j -asis elementas, todėl (1) formulėje X_{ij} yra atsitiktinis dydis. Pastebėkime, kad \mu, \mu_i, \tau_i yra skaičiai, o e_{ij} -atsitiktinis dydis.

Pavyzdys.

Tarkime, lyginame suaugusių lietuvių, japonų ir pigmėjų ūgius. Nepriklausomas faktorius – tautybė, priklausomas – ūgis. Kintamasis X_1 žymi lietuvio ūgį,  X_2 – japono, X_3 – pigmėjo. Tuomet (1) modelyje \mu atitinka vidutinį visų trijų populiacijų žmonių ūgį; \mu_1 – lietuvio,  \mu_2 – japono, \mu_3 – pigmėjo ūgius; \tau_1 -vidutinio lietuvių ūgio ir bendrojo ūgių vidurkio skirtumą (kiek lietuvio ūgis didesnis už bendrąjį visų populiacijų ūgio vidurkį); e_{ij}-dydis, rodantis, kiek j-asis lietuvių imties respondentas skiriasi nuo vidutinio lietuvio. Paklaidos \tau_i ir e_{ij} gali įgyti ir neigiamas reikšmes.

ANOVA šiuo atveju padeda nustatyti, ar įvairių tautybių vidutiniai vyrų ūgiai skiriasi.

Pastaba.

Struktūrinis ANOVA modelis tik nusako duomens sandarą, t.y. kokios komponentės jį sudaro. Mes nežinome nei \mu, nei \mu_i tikrųjų reikšmių. Atsitiktinis dydis e_{ij} irgi priklauso nuo nežinomos dispersijos. Sąlygos, kurias turi tenkinti e_{ij}, yra reikalavimai, leidžiantys taikyti dispersinę analizę.

Tarkime, turime k nepriklausomų populiacijų. Priklausomas kintamasis, matuojamas i-tojoje populiacijoje, vadinamas populiacijos kintamuoju. Populiacijų kintamuosius pažymėkime X_1, X_2, ... , X_k. Iš kiekvienos populiacijos parenkama paprastoji atsitiktinė imtis: X_{i1}, X_{i2}, ... ,X_{in_{i}}; čia i=1, 2, ..., k – populiacijos numeris, o n_ii-tosios imties didumas.

Struktūrinis ANOVA modelis i – osios imties j – ajam stebėjimui X_{ij} užrašomas taip:

X_{ij}=\mu_{i}+e_{ij}=\mu +\tau_{i}+e_{ij}       (1);

čia \mu _{i}=EX_{i} yra i -osios populiacijos kintamojo vidurkis; e_{ij}– atsitiktinė paklaida, \mu– bendras visų populiacijų vidurkis; \tau_{i}=\mu_{i}-\mu yra i -osios populiacijos vidurkio ir bendrojo vidurkio skirtumas. Šis dydis vadinamas i -tosios populiacijos efektu. Modelis nusako, kokią potencialią reikšmę gali įgyti i -osios imties j -asis elementas , todėl (1) formulėje X_{ij} yra atsitiktinis dydis. Pastebėkime, kad \mu, \mu_i, \tau_i yra skaičiai, o e_{ij} -atsitiktinis dydis.

Uždavinys su Stjudento kriterijumi nepriklausomoms imtims

lapkričio 7, 2009

Sąlyga:

Atliktas eksperimentas: firmos darbuotojus atsitiktinai padalino į dvi grupes, iš jų vienai buvo nežymiai padidintas atlyginimas. Per 15 darbo dienų pirmoje grupėje, kuriai atlyginimas nebuvo keltas, padirbta 10, 12, 13, 11, 9, 10, 14, 12, 11, 10, 9, 13, 15, 11, 12 dalių, o antroje grupėje padirbta 11, 10, 13, 15, 17, 10, 6, 14, 15, 12, 11, 15, 14, 12, 10. Ar darbo našumas padidėjo toje grupėje, kurioje atlyginimas buvo pakeltas? Laikykime, kad reikšmingumo lygmuo \alpha=0,05

Sprendimas:

Formuojame statistinę hipotezę

CodeCogsEqn

Susirandame imčių vidurkius: \bar{x}=11,4667, \bar{y}=12,3333, imties plotis abiem atvejais: n=m=15, susirandame dispersijas: s_x^2=2,7333, s_y^2=6,8333.

Skaičiuojame

t=\frac{\bar{x}-\bar{y}}{\sqrt{(n-1)s_x^2+(m-1)s_y^2}}\sqrt{\frac{nm(n+m-2)}{n+m}}\approx 1,0852

Kadangi t=1,0852<t_{\frac{\alpha}{2}}(n+m-2)=1,708, tai reiškia, kad H_0:\mu_X=\mu_Y neatmetame. Darome išvadą, kad atlyginimo didinimas darbo našumo nepadidina.

11,46667

Entropijos sąvoka

lapkričio 7, 2009

Intuityviai aišku, kad kai kuriuose atsitiktiniuose dydžiuose atsitiktinumo yra daugiau nei kituose.  Palyginkime du atsitiktinius dydžius X ir Y.

X 0 1
P 0,5 0,5

 

Y 0 1
P 0,999 0,001

Abu jie įgyja vienodas reikšmes – nulį ir vienetą. Tačiau (prisiminkime statistinį tikimybės apibrėžimą) daug kartų stebint X, nulių ir vienetų bus maždaug po lygiai (reikšmių tikimybės yra lygios), o daug kartų stebint Y, beveik visuomet gausime vienetą (nulio tikimybė yra labai maža). Aišku, kad Y atsitiktinumas skiriasi nuo X atsitiktinumo. Skaitinis matas, parodantis atsitiktinio dydžio atsitiktinumo lygmenį, vadinamas entropija.

Atsitiktinio dydžio X entropija

H=-\sum_{i}p_i\ln{p_i}, jei X diskretus;

H=-\int_{-\infty }^{\infty }p(x)\ln{p(x)}dx, jei X absoliučiai tolydus.

Čia p(x)\ln{p(x)}=0, kai p(x)=0. Apskaičiavę minėtų dydžių X ir Y entropijas, gauname H_X=0,693, H_X=0,0069. Jeigu X įgyja reikšmes x_1,x_2,...,x_n su tikimybėmis p_1,p_2,...,p_n, taiX entropija yra didžiausia, kai p_1=p_2=...=p_n=\frac{1}{n}, o mažiausia, kai viena tikimybė lygi 1, o kitos lygios 0.

 

\sum_{i}p_i\ln{p_i}

Bernulio schema

lapkričio 7, 2009

Bernulio eksperimentų schema nusakoma šitaip: eksperimentą atlikus vieną kartą, jo sėkmės tikimybė lygi p. Atliekame n nepriklausomų eksperimentų. Kokia tikimybė, kad eksperimentas pavyks k kartų? Laikykime, kad P = P ( k sėkmingų bandymų iš n ), tada

P=\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}

Įrodymas:

Pasinaudoję priešingo įvykio tikimybe, gauname, kad bandymą atliekant vieną kartą,  jis nepavyks su tikimybe 1-p. Sėkmingą bandymą pažymėkime raide S, o nesėkmingą N (P(S)=p, P(N)=1-p). Ieškomoji tikimybė

P(SSS...SNNN...N\cup SSS...SNSNNN...\cup ...)=

=P(SSS...SNNN...N)+P(SSS...SNSNNN...)+...=

=P(S)...P(S)P(N)...P(N)+P(S)...P(S)P(N)P(S)P(N)...P(N)+=

=p^k(1-p)^{n-k}+p^k(1-p)^{n-k}+...+p^k(1-p)^{n-k}

Kiekvieno palankaus įvykio tikimybė ta pati ir lygi p^k(1-p)^{n-k}. Kiek tokių įvykių yra iš viso? Jų tiek, kiek būtų iš n eksperimentų gauti k sėkmingų, t.y. \binom{n}{k}. Taigi, įrodėme šią formulę.

Iliustruokime tai pavyzdžiu:

Studentas gavo 10 klausimų klausimyną. Atsakymą į kiekvieną klausimą reikia parinkti iš 4 galimų variantų, iš kurių tik vienas teisingas. Testas parašytas runomis pietinių zulusų dialektu. Studentas atsakymą renkasi atsitiktinai. Kokia tikimybė, kad jis teisingai atsakys į 3 klausimus?

Studentas 10 kartų kartoja bandymą – atsitiktinai renka atsakymą iš 4 galimų variantų. Vieno bandymo sėkmės tikimybė yra \frac{1}{4}=0,25. Ieškomoji tikimybė:

\binom {10}{3}(0,25)^3(1-0,25)^7=0,25028....

Pastaba:

Pastebime, kad Bernulio schemoje vienas bandymas galėjo tik pavykti arba nepavykti. Tokia schemą galima apibendrinti ir esant k skirtingų baigčių. Tarkime, kad vieną kartą darant bandymą baigčių tikimybės yra p_1, p_2,...,p_k (žinoma, kad p_1+p_2+...+p_k=1). Tuomet tikimybė, kad po n bandymų bus m_1 pirmųjų baigčių, m_2 antrųjų baigčių, …, m_k k-tųjų baigčių (m_1+m_2+...+m_k=n), yra lygi

P(m_1, m_2,...,m_k)=\frac{n!}{m_1!m_2!...m_k!}p^{m_1}p^{m_2}...p^{m_k}.

Uždavinys su tarpusavio sutapimo rodikliu

lapkričio 7, 2009

Sąlyga.

Pateikiame tyrimo rezultatus:

Geria kavą Negeria kavos Iš viso
Moterys 4632     (a) 453      (b) 5085 (a+b)
Vyrai 3421      (c) 1983    (d) 5404 (c+d)
Iš viso 8053     (a+c) 2436    (b+d) 10489  (n)

Skaičiuosime tarpusavio sutapimo rodiklį.

Sprendimas:

\phi=\sqrt{\frac{\chi^2}{n}}=\frac{\left | ad-bc \right |}{\sqrt{(a+b)(c+d)(b+d)(a+c)}}

Statykimės duomenis:

\phi=\frac{\left | 4632\cdot 1983-435\cdot 3421 \right |}{\sqrt{8053\cdot5404\cdot2436\cdot5085}}\approx 0,33

Paskaičiuokime \phi_{adj}:

\phi_{adj}=\frac{\phi}{\left | \phi \right |_{max}}

\phi_{max}=\frac{\sqrt{p_{min}(1-p_{max})}}{\sqrt{p_{max}(1-p_{min})}}

p_{max}=\frac{\max{(\min{(a+b, c+d)},\min{(a+c, b+d)})}}{n}=0,485

p_{min}=\frac{\min{(\min{(a+b, c+d)},\min{(a+c, b+d)})}}{n}=0,232

\phi_{max}=\frac{\sqrt{0,232(1-0,485)}}{\sqrt{0,485(1-0,232)}}=0,565

\phi_{adj}=\frac{0,33}{0,565}=0,584